Lene Jensen
rikke

Autoriseret psykolog, specialpsykolog og specialist i psykoterapi, voksenområde. Herudover godkendt supervisor og vejleder indenfor den kognitive og den psykodynamiske teoriramme. Cand.psych. fra Københavns Universitet i 2000. medlem af Dansk Psykolog Forening.

Min personlige og faglige udvikling er farvet af, at jeg har lyttet til mange livshistorier, og har genopdaget min egen gennem uddannelse og egenterapi. Jeg er engageret og har over 20 faglige år at trække på ud over min erfaring som menneske. Jeg bliver aldrig færdig med at være nysgerrig, heller ikke på terapeutiske retninger, og derfor har jeg også en række terapeutiske redskaber at trække på: Kognitiv Adfærdsterapi, herunder ACT og DAT, psykodynamisk psykoterapi, traumebehandling med PE, og senest Åben&Rolig instruktør, der tager afsæt i meditationsbaserede strategier til at håndtere stress og belastninger.

Jeg har primært erfaring indenfor voksenområdet og har beskæftiget mig med mange svære problemstillinger såsom selvskadende adfærd, selvmordsforsøg, vrede/krænkende adfærd og generelle problemstillinger med relationer, følelseshåndtering og konfliktløsning. Meget af min erfaring og min viden kommer fra det psykiatriske område suppleret med rådgivning og behandling af unge i uddannelsessystemet samt undervisning. Jeg har erfaring med online behandling, herunder video konsultation og online programmer, hvor du selv arbejder med problematikker, understøttet af skriftlig eller telefonisk kontakt til behandler.

 

Jeg har særlig interesse i at arbejde med personlighedsforstyrrelser, akutte kriser, pårørende til mennesker med psykiske lidelser, stress/belastning og relationelle problematikker.

 

Jeg har erfaring med supervision af grupper og med individuel supervision af både psykologer og andre faggrupper.

 

Jeg er ikke tilknyttet den offentlige sygesikring, men du kan få refunderet fra Sygesikringen Danmark under aktuelle og gældende betingelser.