Børn & familie
Der kan være mange årsager til at børn/unge ikke trives.Det skyldes ofte en kombination af mange faktorer. Det kan bl.a. skyldes barnets/ den unges måde at møde og forstå livet på, de livsomstændigheder barnet lever under eller nogle medfødte vanskeligheder hos barnet.

Årsagerne kan f.eks. være at barnet bliver mobbet i skolen, føler sig ensom, er trist, selvskadende, i dårligt selskab, har spiseproblemer, har det svært efter forældrenes skilsmisse eller noget helt andet.

Børn og unge kan have et betydeligt udbytte af samtaler med en psykolog. Vi kan som erfarne børnepsykologer tilbyde et neutralt sted at hjælpe den enkelte. Dette ved at etablere en god kontakt, ved at lytte, finde mening og hjælpe barnet til at finde sin indre styrke til at mestre problemerne.

Det er vores erfaring, at det at tale med en neutral voksen om de problemer barnet / den unge oplever, i mange tilfælde kan løsne op og give barnet mod på igen at se de positive ting ved sig selv og livet generelt. Det er ofte relevant at inddrage de voksne omkring barnet/den unge i forløbet.

Forældrerådgivningen handler ofte om det at være blevet forældre, strategier til at få en børnefamilie til at få en god hverdag, børneopdragelse og handleforslag til børn med særlige behov.

Presentia Psykologerne Odense har bred erfaring med arbejdet med børn/unge og deres familier. Vi har i klinikken børnepsykiatrisk erfaring og erfaring i forældrerådgivning.