Aktuelle kurser, foredrag og fyraftensmøder
Voldsforebyggelse og konflikthåndtering for professionelle En overlevelsesguide til at forebygge og håndtere trusler og vold på arbejdspladser
Er stress en forudsigelig forstyrrelse i et arbejdsliv

Forebyggelse og håndtering af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Den lokale trio, leder, tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter, har en særlig rolle i forhold til at skabe rammerne for en konstruktiv arbejdskultur, hvor man kan brænde for sit job uden at brænde ud.

På temadagen er der mulighed for at deltage i forskellige workshops, som deltagerne vælger sig ind på ved tilmelding. Hver deltager kan medvirke i 2 forskellige workshops på temadagen.

Temadagen afvikles af Ann Pia Coach & Consulting i samarbejde med Presentia Psykologerne. Begge virksomheder har flere års erfaring fra området.

Praktiske forhold

Tid og sted
Temadagen gennemføres med fordel i kommunens egne lokaler, hvorfor kommunen selv står for lokaleleje samt forplejning.
Pris
En temadag for 80 – 100 deltagere, eksklusiv moms og kørsel koster 45.500 DKR.

Program – oplæg

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst og kaffe

Kl. 9.00 – 10.00 Velkomst
Evt. ved kommunens ansvarlige medarbejder Introduktion til begrebet stress
Psykolog Thomas Klint, Presentia Psykologerne Coach og proceskonsulent Ann Pia Jakobsen, Ann Pia Coach & Consulting
Hvilke tilbud er der i kommunen?
Evt. ved kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Kl. 10.00 – 12.00 Workshops
Kl. 12.00 – 12.45 Frokost
Kl. 13.00 – 15.00 Workshops
Kl. 15.00 – 15.30 Fælles afrunding

Workshops
Workshop 1

Hvordan forebygger vi og håndterer stressrelateret mistrivsel?
På denne workshop bliver du klogere på hvad stress er, hvordan det ser ud og hvad det gør ved os.
Hvordan kan stress forbygges og hvordan forholder du dig til en stressramt medarbejder?

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad er forskellen på stress, udbrændthed, angst og depression?
Har stress – sårbare medarbejdere særlige leveregler?
Hvordan støttes en stressramt medarbejder?

Workshopholder:
Thomas Klint, psykolog

Workshop 2

Social kapital i banken giver plus på arbejdspladsens trivselskonto.
Social kapital er et fælles anliggende, som forebygger stress og sikrer, at vi løfter i flok, når stressen
rammer.
Workshoppen vil have fokus på sammenhængen mellem social kapital og trivsel, og hvordan den lokale trio (leder, TR, AMR) kan optimere den sociale kapital på arbejdspladsen.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvordan kan vi bruge den sociale kapital til at forebygge stress?
Hvordan taler vi om og forebygger stress på arbejdspladsen?

Hvordan skaber vi en konstruktiv kultur, hvor stress håndteres?
Workshopholder: Ann Pia Jakobsen, coach og proceskonsulent

Workshop 3

Den lokale trio (leder, TR, AMR) er rollemodeller i arbejdslivet. Hvordan tager du hånd om din trivsel i rollen som leder, tillids

eller og arbejdsmiljørepræsentant?
På workshoppen kan du hente inspiration til hvordan du lader op, passer på dig selv og forbliver
langtidsfrisk.
På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvilke signaler sender du?
Er der overensstemmelse mellem det du siger og det du gør?

Hvordan næres og tæres du såvel professionelt som privat?
Workshopholder: Ann-Louise Lauritsen, psykolog

Workshop 4

Mindfulness – ”Mind Full eller Mindful?”
Mindfulness har en positiv effekt på en lang række psykiske reaktioner heriblandt stress.
På denne workshop, bliver du introduceret til mindfulness teknikker, som kan hjælpe dig til at bevare
roen i stressede situationer.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad mindfulness kan gøre for dig
Hvordan mindfulness kan blive en del af en travl hverdag

Hvordan mindfulness kan blive en del af arbejdspladsens hverdag
Workshopholder: Tilde Hartvig, psykolog

Forebyggelse af stress og udbrændthed på arbejdspladsen Sådan brænder du for dit job uden at brænde ud.
Er stress en forudsigelig forstyrrelse i et arbejdsliv

Forebyggelse og håndtering af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Den lokale trio, leder, tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter, har en særlig rolle i forhold til at skabe rammerne for en konstruktiv arbejdskultur, hvor man kan brænde for sit job uden at brænde ud.

På temadagen er der mulighed for at deltage i forskellige workshops, som deltagerne vælger sig ind på ved tilmelding. Hver deltager kan medvirke i 2 forskellige workshops på temadagen.

Temadagen afvikles af Ann Pia Coach & Consulting i samarbejde med Presentia Psykologerne. Begge virksomheder har flere års erfaring fra området.

Praktiske forhold

Tid og sted
Temadagen gennemføres med fordel i kommunens egne lokaler, hvorfor kommunen selv står for lokaleleje samt forplejning.
Pris
En temadag for 80 – 100 deltagere, eksklusiv moms og kørsel koster 45.500 DKR.

Program – oplæg

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst og kaffe

Kl. 9.00 – 10.00 Velkomst
Evt. ved kommunens ansvarlige medarbejder Introduktion til begrebet stress
Psykolog Thomas Klint, Presentia Psykologerne Coach og proceskonsulent Ann Pia Jakobsen, Ann Pia Coach & Consulting
Hvilke tilbud er der i kommunen?
Evt. ved kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Kl. 10.00 – 12.00 Workshops
Kl. 12.00 – 12.45 Frokost
Kl. 13.00 – 15.00 Workshops
Kl. 15.00 – 15.30 Fælles afrunding

Workshops
Workshop 1

Hvordan forebygger vi og håndterer stressrelateret mistrivsel?
På denne workshop bliver du klogere på hvad stress er, hvordan det ser ud og hvad det gør ved os.
Hvordan kan stress forbygges og hvordan forholder du dig til en stressramt medarbejder?

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad er forskellen på stress, udbrændthed, angst og depression?
Har stress – sårbare medarbejdere særlige leveregler?
Hvordan støttes en stressramt medarbejder?

Workshopholder:
Thomas Klint, psykolog

Workshop 2

Social kapital i banken giver plus på arbejdspladsens trivselskonto.
Social kapital er et fælles anliggende, som forebygger stress og sikrer, at vi løfter i flok, når stressen
rammer.
Workshoppen vil have fokus på sammenhængen mellem social kapital og trivsel, og hvordan den lokale trio (leder, TR, AMR) kan optimere den sociale kapital på arbejdspladsen.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvordan kan vi bruge den sociale kapital til at forebygge stress?
Hvordan taler vi om og forebygger stress på arbejdspladsen?

Hvordan skaber vi en konstruktiv kultur, hvor stress håndteres?
Workshopholder: Ann Pia Jakobsen, coach og proceskonsulent

Workshop 3

Den lokale trio (leder, TR, AMR) er rollemodeller i arbejdslivet. Hvordan tager du hånd om din trivsel i rollen som leder, tillids

eller og arbejdsmiljørepræsentant?
På workshoppen kan du hente inspiration til hvordan du lader op, passer på dig selv og forbliver
langtidsfrisk.
På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvilke signaler sender du?
Er der overensstemmelse mellem det du siger og det du gør?

Hvordan næres og tæres du såvel professionelt som privat?
Workshopholder: Ann-Louise Lauritsen, psykolog

Workshop 4

Mindfulness – ”Mind Full eller Mindful?”
Mindfulness har en positiv effekt på en lang række psykiske reaktioner heriblandt stress.
På denne workshop, bliver du introduceret til mindfulness teknikker, som kan hjælpe dig til at bevare
roen i stressede situationer.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad mindfulness kan gøre for dig
Hvordan mindfulness kan blive en del af en travl hverdag

Hvordan mindfulness kan blive en del af arbejdspladsens hverdag
Workshopholder: Tilde Hartvig, psykolog

Træn selværdsmusklen Effektive redskaber til at træne selvværdet og forebygge selvkritiske tanker og tristhed.
Er stress en forudsigelig forstyrrelse i et arbejdsliv

Forebyggelse og håndtering af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Den lokale trio, leder, tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter, har en særlig rolle i forhold til at skabe rammerne for en konstruktiv arbejdskultur, hvor man kan brænde for sit job uden at brænde ud.

På temadagen er der mulighed for at deltage i forskellige workshops, som deltagerne vælger sig ind på ved tilmelding. Hver deltager kan medvirke i 2 forskellige workshops på temadagen.

Temadagen afvikles af Ann Pia Coach & Consulting i samarbejde med Presentia Psykologerne. Begge virksomheder har flere års erfaring fra området.

Praktiske forhold

Tid og sted
Temadagen gennemføres med fordel i kommunens egne lokaler, hvorfor kommunen selv står for lokaleleje samt forplejning.
Pris
En temadag for 80 – 100 deltagere, eksklusiv moms og kørsel koster 45.500 DKR.

Program – oplæg

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst og kaffe

Kl. 9.00 – 10.00 Velkomst
Evt. ved kommunens ansvarlige medarbejder Introduktion til begrebet stress
Psykolog Thomas Klint, Presentia Psykologerne Coach og proceskonsulent Ann Pia Jakobsen, Ann Pia Coach & Consulting
Hvilke tilbud er der i kommunen?
Evt. ved kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Kl. 10.00 – 12.00 Workshops
Kl. 12.00 – 12.45 Frokost
Kl. 13.00 – 15.00 Workshops
Kl. 15.00 – 15.30 Fælles afrunding

Workshops
Workshop 1

Hvordan forebygger vi og håndterer stressrelateret mistrivsel?
På denne workshop bliver du klogere på hvad stress er, hvordan det ser ud og hvad det gør ved os.
Hvordan kan stress forbygges og hvordan forholder du dig til en stressramt medarbejder?

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad er forskellen på stress, udbrændthed, angst og depression?
Har stress – sårbare medarbejdere særlige leveregler?
Hvordan støttes en stressramt medarbejder?

Workshopholder:
Thomas Klint, psykolog

Workshop 2

Social kapital i banken giver plus på arbejdspladsens trivselskonto.
Social kapital er et fælles anliggende, som forebygger stress og sikrer, at vi løfter i flok, når stressen
rammer.
Workshoppen vil have fokus på sammenhængen mellem social kapital og trivsel, og hvordan den lokale trio (leder, TR, AMR) kan optimere den sociale kapital på arbejdspladsen.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvordan kan vi bruge den sociale kapital til at forebygge stress?
Hvordan taler vi om og forebygger stress på arbejdspladsen?

Hvordan skaber vi en konstruktiv kultur, hvor stress håndteres?
Workshopholder: Ann Pia Jakobsen, coach og proceskonsulent

Workshop 3

Den lokale trio (leder, TR, AMR) er rollemodeller i arbejdslivet. Hvordan tager du hånd om din trivsel i rollen som leder, tillids

eller og arbejdsmiljørepræsentant?
På workshoppen kan du hente inspiration til hvordan du lader op, passer på dig selv og forbliver
langtidsfrisk.
På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvilke signaler sender du?
Er der overensstemmelse mellem det du siger og det du gør?

Hvordan næres og tæres du såvel professionelt som privat?
Workshopholder: Ann-Louise Lauritsen, psykolog

Workshop 4

Mindfulness – ”Mind Full eller Mindful?”
Mindfulness har en positiv effekt på en lang række psykiske reaktioner heriblandt stress.
På denne workshop, bliver du introduceret til mindfulness teknikker, som kan hjælpe dig til at bevare
roen i stressede situationer.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad mindfulness kan gøre for dig
Hvordan mindfulness kan blive en del af en travl hverdag

Hvordan mindfulness kan blive en del af arbejdspladsens hverdag
Workshopholder: Tilde Hartvig, psykolog

TILBUD - Temadag for ledere med personaleansvar Ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø repræsentanter ved kommuneninviteres til en temadag om stresshåndtering i arbejdslivet.
Er stress en forudsigelig forstyrrelse i et arbejdsliv

Forebyggelse og håndtering af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Den lokale trio, leder, tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter, har en særlig rolle i forhold til at skabe rammerne for en konstruktiv arbejdskultur, hvor man kan brænde for sit job uden at brænde ud.

På temadagen er der mulighed for at deltage i forskellige workshops, som deltagerne vælger sig ind på ved tilmelding. Hver deltager kan medvirke i 2 forskellige workshops på temadagen.

Temadagen afvikles af Ann Pia Coach & Consulting i samarbejde med Presentia Psykologerne. Begge virksomheder har flere års erfaring fra området.

Praktiske forhold

Tid og sted
Temadagen gennemføres med fordel i kommunens egne lokaler, hvorfor kommunen selv står for lokaleleje samt forplejning.
Pris
En temadag for 80 – 100 deltagere, eksklusiv moms og kørsel koster 45.500 DKR.

Program – oplæg

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst og kaffe

Kl. 9.00 – 10.00 Velkomst
Evt. ved kommunens ansvarlige medarbejder Introduktion til begrebet stress
Psykolog Thomas Klint, Presentia Psykologerne Coach og proceskonsulent Ann Pia Jakobsen, Ann Pia Coach & Consulting
Hvilke tilbud er der i kommunen?
Evt. ved kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Kl. 10.00 – 12.00 Workshops
Kl. 12.00 – 12.45 Frokost
Kl. 13.00 – 15.00 Workshops
Kl. 15.00 – 15.30 Fælles afrunding

Workshops
Workshop 1

Hvordan forebygger vi og håndterer stressrelateret mistrivsel?
På denne workshop bliver du klogere på hvad stress er, hvordan det ser ud og hvad det gør ved os.
Hvordan kan stress forbygges og hvordan forholder du dig til en stressramt medarbejder?

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad er forskellen på stress, udbrændthed, angst og depression?
Har stress – sårbare medarbejdere særlige leveregler?
Hvordan støttes en stressramt medarbejder?

Workshopholder:
Thomas Klint, psykolog

Workshop 2

Social kapital i banken giver plus på arbejdspladsens trivselskonto.
Social kapital er et fælles anliggende, som forebygger stress og sikrer, at vi løfter i flok, når stressen
rammer.
Workshoppen vil have fokus på sammenhængen mellem social kapital og trivsel, og hvordan den lokale trio (leder, TR, AMR) kan optimere den sociale kapital på arbejdspladsen.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvordan kan vi bruge den sociale kapital til at forebygge stress?
Hvordan taler vi om og forebygger stress på arbejdspladsen?

Hvordan skaber vi en konstruktiv kultur, hvor stress håndteres?
Workshopholder: Ann Pia Jakobsen, coach og proceskonsulent

Workshop 3

Den lokale trio (leder, TR, AMR) er rollemodeller i arbejdslivet. Hvordan tager du hånd om din trivsel i rollen som leder, tillids

eller og arbejdsmiljørepræsentant?
På workshoppen kan du hente inspiration til hvordan du lader op, passer på dig selv og forbliver
langtidsfrisk.
På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvilke signaler sender du?
Er der overensstemmelse mellem det du siger og det du gør?

Hvordan næres og tæres du såvel professionelt som privat?
Workshopholder: Ann-Louise Lauritsen, psykolog

Workshop 4

Mindfulness – ”Mind Full eller Mindful?”
Mindfulness har en positiv effekt på en lang række psykiske reaktioner heriblandt stress.
På denne workshop, bliver du introduceret til mindfulness teknikker, som kan hjælpe dig til at bevare
roen i stressede situationer.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad mindfulness kan gøre for dig
Hvordan mindfulness kan blive en del af en travl hverdag

Hvordan mindfulness kan blive en del af arbejdspladsens hverdag
Workshopholder: Tilde Hartvig, psykolog

Cool Kids program - hvis dit barn har angst

Priser
Det samlede beløb for et Cool Kids forløb er 7.700,-­‐ kr.

Bliver vi efter forsamtalen enige om, at et gruppeforløb ikke er relevant for jer, afregnes I kun for denne samtale. Efter tilmelding til gruppeforløbet, skal der betales et bindende beløb på 1.000.-­ kr. Det resterende beløb betales ved opstart af forløbet.

Forsamtale á 50 minutter : 950,-­ kr.
10 sessioner à 2 timer : 5.500,-­ kr.
Hæfter forældre/barn : 300,-­ kr.
Opfølgende samtale efter 1,5 måneder : 950,-­ kr.

 

Mulighed for tilskud
Sygeforsikring Danmark giver tilskud til psykologbehandling individuelt og i gruppe. Private/arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringerne dækker ofte psykologsamtaler til den forsikredes børn. Sundhedsforsikringen dækker normalt kun individuel psykologbehandling og ikke gruppeforløb. Enkelte sundhedsforsikringer accepterer Cool Kids Gruppeforløb/evidensbaseret angstbehandling.

Kontakt din sundhedsforsikring og hør hvordan du er dækket.

 

Hvem er vi
Gruppeforløbet varetages af psykologerne Ann-­Louise Lauritsen og Didde Dynesen.

Presentia Psykologerne
Vestergade 44, 3
5000 Odense C

 

Har mit barn angst ?
Angst kan ramme mennesker i alle aldre. Angstlidelser er den mest almindelige psykiske lidelse hos børn og unge og for omkring 1 ud af 10 børn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling. Disse børn kan let blive overset, fordi de nødigt vil gøre opmærksom på sig selv.

 

Hvordan kommer vi i behandling ?
Vi forventer opstart af gruppe medio september 2017. For at komme med i gruppen til behandling skal I henvende jer til klinikken på didde@presentiapsykologerne.dk, hvor I kort beskriver barnets problemer og symptomer (ca. ½ A4-­‐side). I vil derefter blive indkaldt til en forsamtale, hvor vi sammen vurderer om forløbet vil være relevant for jer.

 

Et familiebaseret gruppeforløb
I et Cool Kids gruppeforløb deltager 5 til 6 jævnaldrende børn sammen med deres forældre. Børnene møder andre børn med lignende vanskeligheder og forældrene får mulighed for at udveksle erfaring.

Det er vigtigt, at én eller begge forældre deltager aktivt i forløbet og introduceres til de samme angsthåndterings-­strategier som barnet. Dette, for at familien kan få et fælles sprog og en fælles tilgang til barnets angstproblematik.

Cool Kids forløbet hos Presentia Psykologerne er for børn i alderen 10-­‐13 år. Forløbet består af 10 sessioner af hver 2 timers varighed. Ved hver session veksles der mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børnegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe. Der vil derudover være en del hjemmearbejde, der skal laves mellem sessionerne.

Vi mødes torsdage hver anden uge i tidsrummet 16.00 – 18.00.

 

Cool Kids program

-­‐ hvis dit barn har angst

Cool Kids Program er et videnskabeligt baseret og effektivt angstbehandlingsprogram, som er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet.

I et Cool Kids gruppeforløb lærer børn og forældre konkrete metoder og strategier at kende, som gør det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Cool Kids Program bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres enten individuelt eller i gruppe sammen med andre børn og deres forældre.

 

Dokumenteret effekt
Forskningsresultater viser at op mod 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har signifikant god gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær fra skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter. Undersøgelserne viser også at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt og at familiens samlede stress niveau reduceres.

 

Angste børn kan:

 • Stille mange spørgsmål og kræve konstant beroligelse
 • Komme ude af balance hvis de laver fejl, eller hvis der sker forandringer i rutine
 • Være enspændere og kun have lyst til at være sammen med få bestemte menne-­‐ sker
 • Sjældent svare på spørgsmål og sjældent sige noget af sig selv
 • Blive syge, når de skal præstere i skolen
 • Ikke ønske at deltage i sociale aktiviteter
 • Klynge sig til forælderen udenfor hjemmet
 • Være bekymrede for, at ”slemme” ting sker
 • Være bekymrede for at gå i skole efter ferier eller weekend
 • Undgå eller undvige vanskelige eller uvante situationer
 • Ofte stille spørgsmål som: ”hvad nu hvis?”
 • Være perfektionistiske, fx ved at bruge overdrevent lang tid på lektier
 • Have svært ved at sove eller falde i søvn
 • Jævnligt have hovedpine eller mavepine
 • Være diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation
 • Være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå galt i enhver situation