Traumer betyder ”sår” eller ”skade” og refererer i psykologien til de ”sår på sjælen”, som opstår, når vi udsættes for oplevelser, der er for voldsomme til, at vores hjerne og nervesystem kan kapere dem. Traumer sker typisk i forbindelse med hændelser, der opleves som så skræmmende eller skamfulde, at vores sind så at sige ”fryser fast” i det øjeblik, hvor det føltes allerværst at være os. Der behøver ikke kun at være tale om ekstreme oplevelser som følge af krig eller vold. Også helt ”dagligdags hændelser som et tandlægebesøg eller en ydmygende fremlæggelse foran klassen, kan sætte sig på tværs i vores krop, tanke- og følelsesliv på en måde, der kan være meget ødelæggende. Hvis oplevelsen ikke bearbejdes, kan den blive ved at dukke op i vores drømme eller i flashbacks, hvor vi uden at ville det, genoplever det der skete igen og igen. Traumer kan også mere subtilt låse os i følelser af frygt eller skam, med angst og negative tanker om vores eget værd eller vores egne handlinger til følge. Hvis man har oplevet noget meget ubehageligt som bliver ved at dukke op og forstyrre en, enten som en generel frygt og depression eller i forbindelse med specifikke situationer, som minder en om traumet, kan det være nødvendigt at søge hjælp. Hos Presentia Psykologerne arbejder vi med flere forskellige metoder, der kan hjælpe dig om på den anden side af traumatiske oplevelser, tilbage til et mindre angstfyldt liv og større frihed, bl.a EMDR, som anbefales af WHO som en af de mest effektive metoder til behandling af traumer og PTSD (Post Traumatisk Stress Forstyrrelse). For yderligere information om denne behandlingsmetode henvises til www.emdr.dk