Coaching
Coaching er overodnet defineret som ”kunsten at forbedre andre præstationer

– indlæringsevne og personlige udvikling”.

Igennem vores liv kan vi blive låst i vaner og mønstre, som bliver uhensigtsmæssige for os i både vores privat- og arbejdsliv. Igennem et coaching forløb kan du få vejledning og sparring til at identificere belastende situationer og blive bevidst om hæmmende tanker, leveregler og strategier.

I processen trænes modstandskraft med fokus på målsætning, indlæring af nye færdigheder og konstruktiv problemløsning med det overordnede sigte, at du gennem handlinger kan skabe de forandringer du ønsker dig i dit liv og leve i tråd med de værdier som er vigtige for netop dig.