Coaching
Presentia Psykologerne Odense tilbyder coaching – en dialogform, hvor klienten (fokuspersonen) via coachens spørgsmål selv arbejder sig frem til dét, der er det rigtige for netop den person.

Coaching adskiller sig helt fundamentalt fra terapi, da et grundlæggende vilkår ved coaching
er, at blikket rettes fremad på de ressourcer, den enkelte besidder. Der arbejdes således ikke i “hvorfor skete det”, men mere i hvordan gør jeg fremover.

Coaching skal man vælge, hvis man søger:
• Udvikling af nye kompetencer
• Opstilling af mål og handleplan for en opgave, f.eks. vægttab eller strukturering
• Bidragelse til gennemførelse af en idé
• Ændring af holdningen “sådan plejer jeg at gøre”
• Jobændringer
• Forbedring af kontakt til andre
• Indlæring af nye færdigheder (f.eks. arbejdsmæssigt eller sportsligt eller andet)
• Nye arbejdsmetoder
• Forbedring af præstationer

Det er en proces, der grundlæggende fokuserer på bevidstgørelse, ansvarlighed, ejerskab, udvikling, ressourcer, kompetencer, potentialer, forandringer og konkretisering.

Vi er i en unik situation, hvor vi både er uddannet psykologer og coaches, hvorfor vi med stor faglig tyngde i bagagen kan afgøre, hvornår du vil have mest gavn af coaching eller terapi.

Tillige anvender vi en kombination, når en klient efter et stress forløb skal tilbage til arbejds-pladsen, og kan have brug for skærpet fokus på nogle konkrete adfærdsmønstre.