Om os
HVEM VI ER
Presentia Psykologerne Odense er et dynamisk team af kompetente og erfarne psykologer med base i centrum af Odense. Vi vægter nærvær og tillidsvækkende atmosfære.

 

 

img-2
Tilde Hove Hartvig

Autoriseret Psykolog, uddannet Cand. Psych. fra Århus Universitet og medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg er gift og har tre børn. Jeg er en tillidsvækkende og positiv person, og jeg sætter en ære i at møde mennesket, hvor det er, samt at klienten føler sig godt tilpas.

Jeg har gennem en lang årrække arbejdet i privat praksis i Odense og har derigennem tilegnet mig massiv erfaring indenfor en række områder.

Jeg har særlig interesse for stress, depression, selvværdsproblematikker, angst, tab og akutte traumer.

Jeg tager i terapien udgangspunkt i den enkelte klients problemstilling og vælger således terapimetode og –form ud fra dette.

Jeg har i min videreuddannelse primært fokuseret på kognitiv terapi, kriseterapi, coaching og erhvervspsykologi. Tillige har jeg undervisnings- og kursuserfaring.

Jeg er certificeret mindfulness instruktør, kognitivt uddannet, og jeg har gennemgået en tre-årig uddannelse indenfor psykodynamisk psykoterapi (ISTDP). Tillige er jeg under uddannelse til specialist i psykoterapi

Jeg træffes på  telefon 28744640 eller  tilde@presentiapsykologerne.dk

Privatlivspolitik
img-5
Thomas Klint

Autoriseret Psykolog og konsulent ved Presentia Psykologerne. Uddannet Cand.Psyk. fra Århus Universitet og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg bor i Odense sammen med min kone og 3 børn.

Jeg er tidligere uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring med unge og familiebehandling.

Jeg har særlig interesse i behandling af angstlidelser (panikangst, social fobi, enkeltfobier, bekymringsangst, OCD, PTSD), selvværdstræning, stress og depression.

Jeg er efteruddannet indenfor kognitiv adfærdsterapi og ACT (Acceptance & Commitment Terapi), samt EMDR terapi. Jeg tilpasser valg af metode efter problemstillingerne og dine ønsker som klient.

Udover individuel terapi tilbyder jeg også parterapi og er uddannet P.R.E.P træner ved center for familieudvikling i kbh.

Jeg tilbyder sags-supervision (primært ud fra en kognitiv tilgang) til faggrupper som pædagoger, socialrådgivere, lærere og til psykologer, som er på vej til autorisation.

Sidst men ikke mindst afholder jeg kurser og oplæg for offentlige institutioner og private virksomheder indenfor: “Voldsforebyggelse og konflikt-håndtering”, “Forebyggelse af stress og udbrændthed”, samt ”Psykisk førstehjælp”.

Jeg er medlem af sygesikringen og modtager klienter henvist fra egen læge

Jeg træffes på 50-522864 og mail: klint@hotmail.co.uk

img-7
Didde Dynesen

Autoristeret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg har bred erfaring med psykoterapeutisk behandling, herunder behandling af stress, alvorlige sygdomsforløb, angst, depression, sorg, lavt selvværd og spiseforstyrrelser. Jeg har ligeledes erfaring med psykiatriske lidelser og arbejdet med pårørende. Et særligt interesseområde er arbejdet med børn, unge og familier, både individuelt og i gruppe. Jeg er uddannet i Cool Kids, et angstbehandlingsprogram for børn og deres forældre.

Derudover har jeg stor erfaring med traumer og PTSD. Jeg er uddannet i Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR), en terapeutisk metode, der anbefales af WHO, som en af de mest effektive behandlingsformer ved PTSD. Se evt. www.emdr.dk for yderligere oplysninger.
Sideløbende med arbejdet ved PresentiaPsykologerne er jeg ansat ved Center for Seksuelt Misbrugte – Behandlingssektion, hvor jeg arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Jeg lægger stor vægt på at skabe en god kontakt mellem os og det er afgørende, at du føler dig tryg og at vores tid sammen bliver brugt meningsfuldt. I mit arbejde er jeg åben og nysgerrig på hvad forskellige tilgange kan bidrage med i arbejdet med den enkelte, dog arbejder jeg ofte ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme, ligesom jeg er i gang med en 3årig efteruddannelse i psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Jeg kan kontaktes på tlf: 28342484, indtal gerne en besked, eller på mail didde@presentiapsykologerne.dk

Jeg modtager ikke lægehenvisning.

Privatlivspolitik
img-6
Anne Catherine Lefevre

Jeg er uddannet cand. psych fra Aarhus Universitet i 1995.  Efter en årrække indenfor børne-og familieområdet har jeg siden 2010, hvor jeg gik selvstændigt, primært arbejdet med individuel terapi med voksne. Mine særlige kompetence områder er traumer, PTSD, fødselsdepression, depression, stress, sorg, tab og eksistentielle kriser/ personlig udvikling.

Jeg har efteruddannet mig løbende og har fra min tid i børne-famile området en to-årig efteruddannelse i systemisk narrativ terapi. Mit terapeutiske ståsted i dag er dog især psykodynamisk, idet jeg senest har afsluttet en tre årig uddannelse i ISTDP (Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi) og fortløbende går i supervision i denne behandlingsform. Her forstås psykisk lidelse (symptomerne) som værende opstået som følge af en ubevidst undgåelse af smertefulde følelser, som det kan være nødvendigt at få bearbejdet for at kunne slippe fri af symptomerne og igen få fuld adgang til egne ressourcer (se evt www.istdp.dk) for yderligere oplysninger.

Jeg har en særlig interesse for PTSD og traumer og er endvidere akkrediteret EMDR terapeut. Dette er en terapiform, der nænsomt men effektivt hjælper personen med at slippe den stress og angst, som kan ligge ”låst” i nervesystemet efter voldsomme oplevelser. Jeg er optaget af, at traumer ikke kun er noget der sker for folk, der har været i krig eller er blevet udsat for overfald, men også finder sted i hverdagslivet og i de nære relationer. EMDR er den ene af to behandlinger som WHO anbefaler til behandling af PTSD – for yderligere oplysninger se www.emdr.dk

Jeg bestræber mig altid på at møde det enkelte menneske der lægger vejen forbi mig med varme, empati og nysgerrighed, så det bliver trygt og muligt at få arbejdet med det, der er svært på en måde der gør en positiv forskel.

Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring og modtager klienter henvist gennem egen læge. Jeg er ligeledes en del af Forsvarets netværk af psykologer og Rigspolitiets psykolognetværk

Jeg træffes på 60-892225 eller annecathrine@presentiapsykologerne.dk

Privatlivspolitik
img-4
Ann-Louise Korsgaard Lauritsen

Autoriseret Psykolog, uddannet Cand.Pæd.Psyk fra Århus i 2003. og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er en meget nysgerrig og livsglad person, der nyder at tale med de mennesker jeg møder i min praksis.
Det er afgørende for mig at mine klienter oplever at vores samtaler bringer dem, nye steder hen i deres liv, og at disse steder opleves som hensigtsmæssige og brugbare.

Jeg tager udgangspunkt i den enkeltes klients individuelle situation, og vælger metode- og terapiform med afsæt i denne.

Jeg har i min tid som psykolog erfaring fra en Børn og Ungeafdeling, Psykiatrien og de sidste 13 år fra privat praksis.

Jeg har særlig interesse for: stress, depression, akutte kriser, spiseforstyrrelser, sorg, selvudvikling, coaching og organisationsudvikling. Jeg har stor erfaring med børn og unge, og kan her blandt andet arbejde i forhold til psykiatriske lidelser.

Jeg er snart færdig med min uddannelse til specialist i Psykoterapi. Jeg har gennem min tid som psykolog taget flere efteruddannelser i psykoterapi, disse har primært været inden for kognitiv terapi, gestaltterapi, coaching kriseterapi og organisationspsykologi. Senest har jeg afsluttet en 3 årig psykoterapeutisk efteruddannelse i ISTDP(Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi) og jeg går i supervision i denne behandlingsform. Her forstås psykisk lidelse (symptomerne) som værende opstået som følge af en ubevidst undgåelse af smertefulde følelser, som det kan være nødvendigt at få bearbejdet for at kunne slippe fri af symptomerne og igen få fuld adgang til egne ressourcer (se evt www.istdp.dk) for yderligere oplysninger.
Jeg er uddannet mindfulness instruktør og coach.

Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring og modtager klienter henvist gennem egen læge.

Jeg træffes på Tlf: 40505974 eller ann-louise@presentiapsykologerne.dk

Privatlivspolitik
Britt Meyer Hansen

Jeg er uddannet cand.psych, autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i samtalerne og samtidig oplever et udbytte heraf. Du vil opleve mig imødekommende og nysgerrig på dine oplevelser, tanker og adfærd. Jeg er optaget af, hvad der er vigtigt for dig og hvordan du kan tage nogle betydningsfulde skridt i retning mod den hverdag og det liv, som du ønsker.

Mine særlige kompetencer er børn, unge og familier samt voksne i livskriser. Emner jeg ofte arbejder med er mistrivsel, angst, depression, skilsmisse/parforhold, kronisk sygdom, eksistentielle kriser og personlig udvikling. Jeg ønsker at støtte børn og unge i at have en god hverdag både med venner, familie og i institution/skole/uddannelse.

Jeg har solid erfaring med børn og unge med kronisk sygdom og udfordringerne, der kan være ved at leve et liv med særlige vilkår. Jeg har tillige stor erfaring med samtaler med forældre, når forældrerollen udfordrer eller det er vanskeligt at få plads til dig/jer selv i familiehjulet. Jeg møder også karrieremennesker med stressbelastninger eller overvejelser om fremtiden. Herudover tilbyder jeg supervisionsforløb til andre faggrupper eller til psykologer på vej mod autorisation. Jeg holder løbende oplæg for patientforeninger, forældregrupper eller forskellige faggrupper.

Jeg har efteruddannelse i Acceptance & Commitment Therapy (ACT) for voksne og er i gang med efteruddannelsen i Mentaliseringsbaseret terapi for børn, unge og familier(MBT). Herudover har jeg mange kurser inden for både børn-, unge- og voksenområdet. og er ved at afslutte specialistuddannelsen i psykoterapi for børn og unge.

Jeg træffes på tlf.nr. 42156165 eller britt@presentiapsykologerne.dk.

Hos mig kan du ikke bruge henvisning fra lægen.

Privatlivspolitik
img-3
Stig Jensen

Cand.pæd.psyk og medlem af Dansk Psykologforening. Har arbejdet som selvstændig psykolog siden 1997, og nu tilknyttet Presentia Psykologerne fra 1.6.2012.

Udover min psykologuddannelse har jeg en PD i ledelse og en Master i Sundhedspædagogik

Jeg bor med min kone og to dejlige børn i Strib ved Middelfart med udsigt over Lillebælt

Min tilgang til den enkelte klient tage i høj grad afsæt i den enkeltes livssituation og ønsker for behandlingsforløbet.

Jeg har arbejdet som selvstændig psykolog siden 1997, og har erfaring fra en lang række områder, bl.a. akut krisepsykologi, angst, depression, stress samt parterapi og arbejde med børn. Endvidere med bl.a. sundhedsproblematikker som spiseforstyrrelser og overvægt forbundet med lavt selvværd.

Jeg har arbejdet med børn og deres familier i sammenhæng med vanskeligheder opstået i deres institutioner og skolegang og har i en årrække været tilknyttet behandlings-institutioner for børn anbragt i dagtilbud eller udenfor hjemmet, hvor jeg har stået for testning og undersøgelse af børnene samt personalesupervision.

Min egen tilgang er altid at søge det livsbekræftende, det sunde og det positive i tilværelsen, uden at negligere reelle vanskeligheder og problemstillinger.

Jeg kan kontaktes på stig@presentiapsykologerne.dk

Privatlivspolitik