Lavt selvværd

Hvor selvtillid handler om tillid til færdigheder, så er selvværd mere vores ”grundholdning til os selv”. Lavt selvværd ses ofte sammen med angst, stress og depression, men er ikke en diagnose i sig selv. Vi mennesker er født med grundlæggende tillid til omverdenen, men vi kan opleve traumer, svigt og mobning, som kan forme et negativt billede af os selv over tid. Vi tænker tanker som: ”Jeg er mislykket, Jeg er ikke god nok, jeg er en fiasko”. Selvudslettende tanker, hvor vi enten pleaser eller dominerer vores omgivelser i søgen efter accept og anerkendelse. Selvværd er en muskel som kan trænes i måden vi tænker om os selv og den adfærd vi viser vores omgivelser. Så ligesom vi ikke skal vente med at træne til vi er kommet i form, lige såvel skal vi træne vores selvværd gennem vores indre dialog og handlinger. Så kan vi opnå øget livskvalitet og nænsomhed med os selv.