Britt Meyer Hansen

Jeg er uddannet cand.psych, autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening.Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i samtalerne og samtidig oplever et udbytte heraf. Du vil opleve mig imødekommende og nysgerrig på dine oplevelser, tanker og adfærd. Jeg er optaget af, hvad der er vigtigt for dig og hvordan du kan tage nogle betydningsfulde skridt i retning mod den hverdag og det liv, som du ønsker.Mine særlige kompetencer er børn, unge og familier samt voksne i livskriser. Emner jeg ofte arbejder med er mistrivsel, angst, depression, skilsmisse/parforhold, kronisk sygdom, eksistentielle kriser og personlig udvikling. Jeg ønsker at støtte børn og unge i at have en god hverdag både med venner, familie og i institution/skole/uddannelse.

Jeg har solid erfaring med børn og unge med kronisk sygdom og udfordringerne, der kan være ved at leve et liv med særlige vilkår. Jeg har tillige stor erfaring med samtaler med forældre, når forældrerollen udfordrer eller det er vanskeligt at få plads til dig/jer selv i familiehjulet. Jeg møder også karrieremennesker med stressbelastninger eller overvejelser om fremtiden. Herudover tilbyder jeg supervisionsforløb til andre faggrupper eller til psykologer på vej mod autorisation. Jeg holder løbende oplæg for patientforeninger, forældregrupper eller forskellige faggrupper.

Jeg har efteruddannelse i Acceptance & Commitment Therapy (ACT) for voksne og er i gang med efteruddannelsen i Mentaliseringsbaseret terapi for børn, unge og familier(MBT). Herudover har jeg mange kurser inden for både børn-, unge- og voksenområdet. og er ved at afslutte specialistuddannelsen i psykoterapi for børn og unge.

Jeg træffes på tlf.nr. 42156165 eller britt@presentiapsykologerne.dk.

Hos mig kan du ikke bruge henvisning fra lægen.

Privatlivspolitik