Depression
Hver 5 rammes i deres liv af depression

Depression kan inddeles i mild, moderat og svær form. Typiske symptomer er manglende lyst, humør og energi. Der ses ofte også søvnbesvær og appetit ændringer.

Koncentrationsvanskeligheder og grubleri forekommer også. Kort sagt: ”vi holder op med at investere i vores liv, og så får vi ikke afkast”. I svære tilfælde kommer selvmordstanker, og ubehandlet kan depression være invaliderende for vores liv. Behandlingsmetoderne er terapi og i nogle tilfælde suppleret med medicin.