Lægehenvisning
Hos Presentiapsykologerne har du mulighed for at bruge din lægehenvisning hos Tilde Hartvig Hove, Ann-Louise Korsgaard Lauritsen, Thomas Klint, Rikke Mejlgaard og Anne Cathrine Lefèvre.
Du kan få en henvisning til os hos din egen læge, såfremt særlige vilkår foreligger indenfor
de seneste 12 måneder. (gælder ikke for personer, der har været ofre for insest eller andre seksuelle overgreb).
Særlige vilkår defineres som en “barsk hændelse”, eksempelvis:
• Røveri-, volds- og voldtægtsofre
• Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
• Trafik- og ulykkesofre
• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende ved dødsfald
• Personer, der har forsøgt selvmord
• Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barn, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
• Depression, mild til moderat
• AngstTilskud til psykologhjælp er betinget af:
• At klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge eller vagtlæge
• At henvisningen til psykologhjælp ikke er udstedt senere end 6 måneder efter begivenhed, der er årsag til henvisningen (mulighed for dispensation op til12 mdr.)
• At psykologen er tilknyttet sygesikringenDer ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer, som kan gives som individuelle konsultationer, som to-personers konsultationer eller som gruppekonsultationer.

Ved depression og angst er der mulighed for genhenvisning.