Lægehenvisning
Lægehenvisning
Du kan få en henvisning til os hos din egen læge, såfremt særlige vilkår foreligger indenfor
de seneste 6 måneder. (gælder ikke for personer, der har været ofre for insest eller andre seksuelle overgreb).

Særlige vilkår defineres som en “barsk hændelse”, eksempelvis:
• Røveri-, volds- og voldtægtsofre
• Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
• Trafik- og ulykkesofre
• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende ved dødsfald
• Personer, der har forsøgt selvmord
• Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barn, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
• Depression, mild til moderat
• Angst

Tilskud til psykologhjælp er betinget af:
• At klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge eller vagtlæge
• At henvisningen til psykologhjælp ikke er udstedt senere end 6 måneder efter begivenhed, der er årsag til henvisningen (mulighed for dispensation op til12 mdr.)
• At psykologen er tilknyttet sygesikringen

Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer, som kan gives som individuelle konsultationer, som to-personers konsultationer eller som gruppekonsultationer.

Ved depression og angst er der mulighed for genhenvisning.