Mindfullness
Hvad er mindfulness?

Begrebet mindfulness stammer fra buddhismen og er gennem de seneste år begyndt at spille en stadig større rolle i den vestlige verdens opfattelse af psykologi. Her bruges det uden religiøse undertoner og henviser til en særlig sindstilstand, hvor man er opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik, uden at dømme det man oplever. Det handler især om at kunne opleve de tanker, følelser og fysiske fornemmelser der opstår i nuet på en åben og accepterende måde og derved opøve en særlig form for nærvær.

Tanker

Ofte er vi styret af en strøm af tanker som vedrører oplevelsen af os selv og verden. Vi vurderer os selv, sammenligner os med andre, og tanker præget af angst og negative forestillinger har tendens til at styre vores adfærd. Når vi gennem mindfulness trænes i at være opmærksomme på en åben måde og give slip på vores tilbøjelighed til at bedømme og evaluere, kan vi lære at undgå fastlåshed af negative tanker.

Følelser

Følelser som stress, sorg, angst, tristhed og kropslige fornemmelser i form af smerte, uro og anspændthed, kan være svære at bære. Alt for ofte forsøger man at afhjælpe problemet, ved at distancere sig fra det via uhensigtsmæssig adfærd såsom isolation, flugt, kompensation, stræben og lignende. Igennem mindfulness lærer man en ny tilgang til følelser, hvor man ikke søger at undgå dem, men tillader sig selv at opleve dem som de er med en accepterende holdning. Derved bliver man bedre i stand til at opdage følelserne, udholde dem som de er og respondere mere hensigtsmæssigt på dem.

Nærvær

Alle kender til det at have mange jern i ilden, og at tankerne derfor konstant kredser om det man ikke har fået gjort, og det man bør gøre fremadrettet. Opmærksomheden glider derfor væk fra der hvor man er og ud i fortid og fremtid. Resultatet af dette er manglende tilstedeværelse og nærvær. Mindfulness øger evnen til at fastholde opmærksomheden på det nuværende øjeblik, og man bliver i bedre stand til selv at bestemme hvornår fortiden og fremtiden må fylde.

Effekt

Mindfulness har en positiv effekt på en lang række psykiske lidelser, heriblandt stress og angsttilstande. Det er også påvist, at mindfulness virker forebyggende mod depressive tilbagefald. Lige så vigtigt er det dog, at mindfulness kan give en øget livskvalitet og udvikle evnen til at træffe psykisk sunde beslutninger for alle.