supervison
Er stress en forudsigelig forstyrrelse i et arbejdsliv

Forebyggelse og håndtering af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Den lokale trio, leder, tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter, har en særlig rolle i forhold til at skabe rammerne for en konstruktiv arbejdskultur, hvor man kan brænde for sit job uden at brænde ud.

På temadagen er der mulighed for at deltage i forskellige workshops, som deltagerne vælger sig ind på ved tilmelding. Hver deltager kan medvirke i 2 forskellige workshops på temadagen.

Temadagen afvikles af Ann Pia Coach & Consulting i samarbejde med Presentia Psykologerne. Begge virksomheder har flere års erfaring fra området.

Praktiske forhold

Tid og sted
Temadagen gennemføres med fordel i kommunens egne lokaler, hvorfor kommunen selv står for lokaleleje samt forplejning.
Pris
En temadag for 80 – 100 deltagere, eksklusiv moms og kørsel koster 45.500 DKR.

Program – oplæg

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst og kaffe

Kl. 9.00 – 10.00 Velkomst
Evt. ved kommunens ansvarlige medarbejder Introduktion til begrebet stress
Psykolog Thomas Klint, Presentia Psykologerne Coach og proceskonsulent Ann Pia Jakobsen, Ann Pia Coach & Consulting
Hvilke tilbud er der i kommunen?
Evt. ved kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Kl. 10.00 – 12.00 Workshops
Kl. 12.00 – 12.45 Frokost
Kl. 13.00 – 15.00 Workshops
Kl. 15.00 – 15.30 Fælles afrunding

Workshops
Workshop 1

Hvordan forebygger vi og håndterer stressrelateret mistrivsel?
På denne workshop bliver du klogere på hvad stress er, hvordan det ser ud og hvad det gør ved os.
Hvordan kan stress forbygges og hvordan forholder du dig til en stressramt medarbejder?

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad er forskellen på stress, udbrændthed, angst og depression?
Har stress – sårbare medarbejdere særlige leveregler?
Hvordan støttes en stressramt medarbejder?

Workshopholder:
Thomas Klint, psykolog

Workshop 2

Social kapital i banken giver plus på arbejdspladsens trivselskonto.
Social kapital er et fælles anliggende, som forebygger stress og sikrer, at vi løfter i flok, når stressen
rammer.
Workshoppen vil have fokus på sammenhængen mellem social kapital og trivsel, og hvordan den lokale trio (leder, TR, AMR) kan optimere den sociale kapital på arbejdspladsen.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvordan kan vi bruge den sociale kapital til at forebygge stress?
Hvordan taler vi om og forebygger stress på arbejdspladsen?

Hvordan skaber vi en konstruktiv kultur, hvor stress håndteres?
Workshopholder: Ann Pia Jakobsen, coach og proceskonsulent

Workshop 3

Den lokale trio (leder, TR, AMR) er rollemodeller i arbejdslivet. Hvordan tager du hånd om din trivsel i rollen som leder, tillids

eller og arbejdsmiljørepræsentant?
På workshoppen kan du hente inspiration til hvordan du lader op, passer på dig selv og forbliver
langtidsfrisk.
På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvilke signaler sender du?
Er der overensstemmelse mellem det du siger og det du gør?

Hvordan næres og tæres du såvel professionelt som privat?
Workshopholder: Ann-Louise Lauritsen, psykolog

Workshop 4

Mindfulness – ”Mind Full eller Mindful?”
Mindfulness har en positiv effekt på en lang række psykiske reaktioner heriblandt stress.
På denne workshop, bliver du introduceret til mindfulness teknikker, som kan hjælpe dig til at bevare
roen i stressede situationer.

På workshoppen vil vi arbejde med:

Hvad mindfulness kan gøre for dig
Hvordan mindfulness kan blive en del af en travl hverdag

Hvordan mindfulness kan blive en del af arbejdspladsens hverdag
Workshopholder: Tilde Hartvig, psykolog