Henriette Ernst
Henriette
Henriette Ernst

Uddannet Cand. Psych. fra Aalborg Universitet og medlem af Dansk Psykolog Forening.
Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2014 og er medlem af Dansk Psykolog Forening. I terapien tager jeg udgangspunkt i klientens mål, og det er vigtigt for mig at skabe en tryg og tillidsfuld relation, hvor du som klient får rum til at udvikle dig. Et rum hvor vi sammen kigger på det, der er udforende og får skabt sammenhæng i det usammenhængende. Mit udgangspunkt er, at vi selv er mestre i eget liv, og derfor er det vigtigt for mig, at klienten finder de svar, som er meningsgivende for vedkommende.

På Aalborg Universitetsklinik har jeg erhvervet børneklinisk praksiserfaring, hvor jeg har udført legeterapi og foretaget forældresamtaler.

Endvidere har jeg sideløbende med min universitetsuddannelse arbejdet med forskning inden for bl.a. unges selvopfattelse, personlighedspsykologi og coaching.

Min kliniske interesse er særligt inden for børn, unge og voksne med depression, angst, selvværdproblemer, sorg og relationsproblemer.

Jeg benytter mig af forskellige redskaber og metoder, og tilgangen i terapien tager udgangspunkt i den enkelte klients problemstilling.